image banner
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Địa chỉ: ấp Tây Phú, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại: (0272) 3 876 034
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương. 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm có: 

- Bà Trương Thị Tuyết Nhung -  Huyện uỷ viên  - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã. 

- Điện thoại: (0272) 3876 034

- Ông Trần Trí Công, Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng thời Trưởng ban Pháp chế. 

- Điện thoại: (0272) 3876 034

- Ông Hứa Văn Chiến - Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã. 

- Điện thoại: (0272) 3876 034

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh