image banner
HỘI NÔNG DÂN XÃ LONG PHỤNG PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH
Anh-tin-bai

Đến ngày 06/05/2024, Hội nông dân xã đang nhận ủy thác với NHCSXH huyện với tổng số vốn đạt 3 tỷ đồng, với 73 hộ vay tại 2 tổ tiết kiệm và vay vốn. Không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên, nhân dân có vốn để đầu tư chuồng trại, cây trồng vật nuôi, sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế được triển khai. Từ đó thu hút giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên và nhân dân.

Anh-tin-bai

Từ việc thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với NHCSXH huyện của Hội nông dân xã Long Phụng đã giúp cho nhiều hội viên, nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, giảm nạn tín dụng đen, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh