image banner
LONG PHỤNG: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TỔ CHỨC KHAI MẠC HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG NĂM 2024
Anh-tin-bai

Huấn luyện lực lượng Dân quân Cơ động xã Long Phụng năm 2024 có sự tham gia của 28 chiến sĩ ở 04 ấp trên địa bàn xã. Đợt huấn luyện được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 11/3-13/3, giai đoạn 2 từ ngày 14/03 -26/03/2024. Các chiến sĩ sẽ được học tập, quán triệt nội dung về chính trị - pháp luật, Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, nội dung cơ bản của Luật Dân quân Tự vệ năm 2019. Giai đoạn 2 ra thao trường, các chiến sĩ sẽ được huấn luyện quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, cách bố trí và khắc phục một số vật cản, cách bố trí mìn, bẫy mìn, cách xử lý vết thương, cố định tạm thời gãy xương, cầm máu tạm thời vết thương,...

 
Anh-tin-bai

Trong quá trình huấn luyện, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả theo từng nội dung và cuối khóa huấn luyện sẽ được tổ chức kiểm tra bắn đạn thật.Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp lực lượng dân quân cơ động xã Long Phụng nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chính sách dân tộc, tôn giáo, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thành thạo kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

Tin liên quan
1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh